Зүүнговь сумын 2014 оны төсөв

Зүүнговь сумын 2014 оны нийт төсөв нь 1745921,8 мянга. орон нутгийн орлого 12650,5 мянга, төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 2163,8 мянга, төсвөөс олгох дэмжлэг 1731107,5 мянга.
1. Орон нутгийн төсвийн байгууллагууд 536554,5 мянга. орон нутгийн орлого 12650,5 мянга, төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 400,0 мянга, төсвөөс олгох дэмжлэг 523504,0 мянга.
үүнээс: ИТХ - 52339,9 мянга, ЗДТГ - 415922,1 мянга, Баг - 68292,5 мянга

Сумын танилцуулга

хахрололдүшүшүзк

ЗДТГ-ын танилцуулга

ЗДТГ-ын танилцуулга http://node/3

zowlogoon

Subscribe to Зүүнговь сумын цахим хуудас RSS