Сумын танилцуулга

Сумын танилцуулга 

  1. Үүссэн огноо  
  2. Газар нутгийн хэмжээ
  3. Газар зүйн байршил, УБ хотоос, аймгийн төвөөс ... км
  4. Уур амьсгал
  5. Хүн амын тоо , эрэгтэй эмэгтэй, малчин, төрийн болон төсвийн байгууллагад ажилладаг, сурдаг, ажилгүйчүүдийн тоо
  6. Малын тоо толгой 5 хошуу малаар, Туслах аж ахуйн талаарх мэдээлэл
  7. Дархан цаазат, түүх дурсгалын газрууд зурагтай байх